Παρασκευή, 23 Μαΐου 2014

Oλοκλήρωση του προγράμματος “Προστασία των νησιωτικών υγρότοπων της Ελλάδας”

Αξιότιμες κυρίες – Αξιότιμοι κύριοι,

Με αφορμή την ολοκλήρωση του προγράμματος “Προστασία των νησιωτικών υγρότοπων της Ελλάδας”, σας αποστέλλουμε με ιδιαίτερη χαρά την έκδοση με τη σύνοψη των δράσεων που υλοποιήθηκαν από το 2004 μέχρι και το 2013 και αφορούσαν α) την τεκμηρίωση της κατάστασης, της σημασίας και της αξίας των υγρότοπων των νησιών μας, β) την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση πολιτών, δημοσίων υπηρεσιών και αιρετών, γ) την προώθηση μέτρων για τη βελτίωση του θεσμικού πλαισίου προστασίας και γ) την κινητοποίηση της δημόσιας διοίκησης και τον πολιτών για την ανάσχεση υποβαθμιστικών ενεργειών και -όπου ήταν δυνατόν- την αποκατάσταση υποβαθμισμένων περιοχών.
Σήμερα η κατάσταση είναι πολύ διαφορετική: Υπάρχει επαρκής γνώση για την κατάσταση 805 υγρότοπων σε 75 νησιά, 380 φυσικοί υγρότοποι προστατεύονται πλέον αυστηρά με Προεδρικό Διάταγμα, 5 υγρότοποι εντάχθηκαν σε Καταφύγιο Άγριας Ζωής και 74 υγρότοποι χαρακτηρίστηκαν ως “Περιοχές Ειδικής Προστασίας” σε τοπικά Σχέδια Χωρικής και Οικιστικής Οργάνωσης Ανοιχτών Πόλεων. Επιπλέον, μέσα από τη διαδικασία αντιμετώπισης περισσότερων των 140 περιπτώσεων υποβάθμισης σε 67 υγρότοπους σε 13 νησιά δημιουργήθηκε ένα δίκτυο πολιτών, σχολείων και τοπικών περιβαλλοντικών οργανώσεων που παρακολουθούν συστηματικά ένα μεγάλο αριθμό υγρότοπων.

Παρόλο που το θεσμικό πλαίσιο για την προστασία των νησιωτικών υγρότοπων έχει βελτιωθεί θεαματικά τα τελευταία χρόνια, το μεγάλο ζητούμενο είναι η εφαρμογή του. Η ανυπαρξία ή μεγάλη ανεπάρκεια της αστυνόμευσης των υγρότοπων, η κατά κανόνα μη υλοποίηση των αποφάσεων που έχουν εκδοθεί, οι απαράδεκτα χρονοβόρες διαδικασίες επιβολής διοικητικών και ποινικών κυρώσεων και η απουσία μέριμνας για την οικολογική αποκατάσταση των υποβαθμισμένων περιοχών εξακολουθούν να είναι οι αιτίες των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν οι νησιωτικοί υγρότοποι.
Γενικές πληροφορίες για το πρόγραμμα μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα του WWF Ελλάς (http://www.wwf.gr/el/areas/island-wetlands) ενώ αναλυτικά στοιχεία της απογραφής καθώς και πολλά άλλα δεδομένα (εκδόσεις, δημοσιεύσεις/παρουσιάσεις, γεωχωρικά δεδομένα, χάρτες, κ.ά.) μπορείτε να βρείτε στο δικτυακή θέση “Υγροτόπιο” (http://www.oikoskopio.gr/ygrotopio/).
Μπορείτε να «ξεφυλλίσετε» την αναφορά μέσα από το Issue (http://issuu.com/wwf-greece/docs/wwf-laymans-gr), ή να την κατεβάσετε σε pdf μορφή (http://www.wwf.gr/images/pdfs/WWF-LAYMANs-GR.pdf) απευθείας από τη σελίδα του WWF Ελλάς.


Με εκτίμηση

Θάνος Γιαννακάκης
Συντονιστής Προγράμματος
"Προστασία νησιωτικών υγρότοπων της Ελλάδας"
Εθν. Αντιστάσεως 82, 713 06 Ηράκλειο
Tηλ. 2810 328019
Fax. 2810 327459 E-mail: t.giannakakis@wwf.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου