Κυριακή, 28 Απριλίου 2013

Μέτρα για κλιματική αλλαγή και πρόληψη φυσικών καταστροφών

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρουσιάζει σήμερα μια δέσμη μέτρων που αποτελείται από δύο μέρη: τη στρατηγική της ΕΕ για την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή, η οποία καθορίζει ένα πλαίσιο και μηχανισμούς για την αναβάθμιση της ετοιμότητας της ΕΕ όσον αφορά την αντιμετώπιση των σημερινών και των μελλοντικών επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής, και ένα συναφές μέτρο, την Πράσινη Βίβλο σχετικά με την ασφάλιση κατά φυσικών και ανθρωπογενών καταστροφών, την οποία ενέκρινε επίσης η Επιτροπή. Η παρούσα δημόσια διαβούλευση εγκαινιάζει μια ευρεία συζήτηση σχετικά με την καταλληλότητα και τη διαθεσιμότητα των υφιστάμενων ασφαλιστικών επιλογών.

Ο 20ος αιώνας ο θερμότερος της χιλιετίας – Έρευνα

Η μέση παγκόσμια θερμοκρασία τα τελευταία 30 χρόνια του 20ου αιώνα είναι υψηλότερη συγκριτικά με οποιαδήποτε άλλη περίοδο των τελευταίων 1.400 ετών.
Αυτό προκύπτει από μεγάλη έρευνα διεθνούς δικτύου κλιματολόγων, το οποίο ονομάζεται PAGES 2k network.
Η μελέτη βασίστηκε σε κλιματολογικά στοιχεία από οκτώ περιοχές σε διαφορετικές ηπείρους και δημοσιεύτηκε στην επιστημονική επιθεώρηση Nature Geoscience.
Τα στοιχεία, που προέρχονται από ποικίλες πηγές, μεταξύ των οποίων πάγοι, κορμοί δέντρων, κοράλλια και γύρη, έδειξαν ότι όλες οι περιοχές, εκτός από την Ανταρκτική βίωσαν μια μακροχρόνια ψυχρή περίοδο, η οποία ανετράπη απότομα τον 20ο αιώνα.

Διαγωνισμός του έργου “Κατασκευή τεχνικών έργων και συµπληρωµατικό φράγµα στο χείµαρρο Μουζάκι”

Η ∆/νση ∆ασών Άρτας, προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισµό για την ανάθεση του έργου: Κατασκευή τεχνικών έργων ( 4ο, 23ο Α και 23ο Β φράγµα ) και συµπληρωµατικό φράγµα 1 στο χείµαρρο Μουζάκι τοπικής κοινότητας Θεοδωριάνων, ∆ήµου Κεντρικών Τζουµέρκων, Περιφερειακής Ενότητας
Άρτας,  µε προϋπολογισµό 457.767,75 ΕΥΡΩ µε ΦΠΑ. Το έργο συντίθεται από την ακόλουθη κατηγορία εργασιών: κατηγορία έργα υδραυλικά, µε προϋπολογισµό 354.446,57 ΕΥΡΩ (δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ και απρόβλεπτα).

Σχετικά αρχεία:
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Πηγή: www.dasarxeio.com

Αναβαθμίδες

Τα στοιχεία γεωργικών υποδομών μπορούν να βοηθήσουν στην επίτευξη καλύτερης προστασίας των εδαφικών πόρων. Οι φυσικοί φράκτες (στις διάφορες μορφές τους) και οι αναβαθμίδες.

Καλλιέργειες σε αναβαθμίδες 


Τι είναι οι καλλιέργειες σε αναβαθμίδες και γιατί είναι χρήσιμες;
Οι αναβαθμίδες αναχώματος αποτελούνται από μία σειρά από επίπεδες ή σχεδόν επίπεδες πλατφόρμες οι οποίες είναι κατασκευασμένες κατά μήκος ισοϋψών καμπυλών με κατάλληλες ενδιάμεσες αποστάσεις, και γενικά στηρίζονται από πέτρινους τοίχους. Οι καλλιέργειες σε αναβαθμίδες χρησιμοποιούνται κυρίως προκειμένου να καταστεί δυνατή η γεωργία σε πλαγιές, όπου η κλίση και το βάθος του εδάφους θα εμπόδιζαν κανονικά την καλλιέργεια αλλά και προκειμένου να περιοριστεί η απορροή ή να αυξηθεί η ικανότητα συγκράτησης νερού από το έδαφος.

Τρίτη, 16 Απριλίου 2013

Βασικές Διατάξεις περί Έργων και Οργανισμών Εγγείων Βελτιώσεων


Τα εγγειοβελτιωτικά έργα έχουν σκοπό την εξασφάλιση και εξοικονόμηση νερού για την κάλυψη των αρδευτικών αναγκών των καλλιεργειών, την ορθολογική διαχείριση των εδαφοϋδατικών πόρων, τη μέριμνα για την ποιότητα των αρδευτικών νερών και την προστασία του εδάφους. Στόχος των εγγειοβελτιωτικών έργων είναι η αύξηση της προστιθέμενης αξίας των καλλιεργειών και τελικά η βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της αγροτικής εκμετάλλευσης στην Ελλάδα μέσω των αρχών της αειφορικής γεωργίας.
Το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων είναι αρμόδιο για όλα τα στάδια υλοποίησης των εγγειοβελτιωτικών έργων, δηλαδή τον σχεδιασμό, την κατασκευή, την παρακολούθηση και την αξιοποίησή τους.

Aπαγόρευση ενάσκησης επαγγελματικής και ερασιτεχνικής αλιείας στους ποταμούς, παραποτάμους, χειμάρρους και λοιπά ρέοντα ύδατα της ΠΚΜ


Δελτίο Τύπου

Ανακοίνωση από τη Γεν. Διεύθυνση Περιφερειακής Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής της ΠΚΜ για απαγόρευση ενάσκησης επαγγελματικής και ερασιτεχνικής αλιείας στους ποταμούς, παραποτάμους, χειμάρρους και λοιπά ρέοντα ύδατα της ΠΚΜ (8/4/2013).
Από τη Γενική Διεύθυνση Περιφερειακής Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας ανακοινώνεται ότι με την απόφαση αριθμ:128986(358)/05/04/2013 του Αντιπεριφερειάρχη Αγροτικής Ανάπτυξης και Οικονομίας κ. Χρήστου Γκουντενούδη, απαγορεύεται η ενάσκηση επαγγελματικής και ερασιτεχνικής αλιείας ιχθύων και λοιπών υδρόβιων ζώων, με κάθε μέσο και εργαλείο, στους ποταμούς Γαλλικό, Αξιό, Λουδία, Αλιάκμονα, Στρυμόνα, Εδεσσαίο και όλους τους παραπόταμους, χείμαρρους, ρυάκια, γεωφράγματα και υδάτινα κανάλια αυτών, καθώς και σε όλα τα λοιπά ρέοντα ύδατα της Π.Κ.Μ., συμπεριλαμβανομένης και της τεχνητής λίμνης Άγρα, από την Παρασκευή 12 Απριλίου 2013 ώρα 12 π.μ., μέχρι και την Δευτέρα 27 Μαΐου 2013 ώρα 12 π.μ..

Έγκριση Σχεδίων Διαχείρισης Λεκανών Απορροής Ποταμών Υδατικών Διαμερισμάτων

ΥΠΕΚΑ – Δελτίο Τύπου
 
Αθήνα, 9 Απριλίου 2013
Ο Υπουργός Αναπληρωτής ΠΕΚΑ, Σταύρος Καλαφάτης, ανακοινώνει την υπογραφή της Απόφασης Έγκρισης των πέντε (5) πρώτων Σχεδίων Διαχείρισης των Λεκανών Απορροής Ποταμών των Υδατικών Διαμερισμάτων, Αττικής, Ανατολικής Στερεάς Ελλάδας, Βόρειας Πελοποννήσου, Ανατολικής Πελοποννήσου και Δυτικής Πελοποννήσου, κατόπιν ομόφωνης έγκρισής τους από την Εθνική Επιτροπή Υδάτων. Η εν λόγω απόφαση έχει προωθηθεί για δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

O μετεωρολόγος που μίλησε για το "σύνδρομο της πεταλούδας"

Έντουαρντ Λόρεντζ (Edward Lorenz): Αμερικανός μετεωρολόγος, που ανέπτυξε τη «θεωρία του χάους» και εισήγαγε τον όρο «το σύνδρομο της πεταλούδας». Οι ανακαλύψεις του άνοιξαν τον δρόμο σε ένα νέο πεδίο έρευνας με μεγάλο αντίκτυπο, όχι μόνο στα Μαθηματικά, αλλά και στη Βιολογία, στη Φυσική, ακόμη και στις Κοινωνικές Επιστήμες.

Δευτέρα, 15 Απριλίου 2013

Φουκουσίμα: επιθεωρητές της IAEA στους κατεστραμμένους αντιδραστήρες

Επιθεώρηση στο κατεστραμμένο πυρηνικό εργοστάσιο της Φουκουσίμα διενεργεί η Διεθνής Υπηρεσία Ατομικής Ενέργειας (IAEA), καθώς εντείνεται η ανησυχία μετά τα τελευταία περιστατικά διαρροής ραδιενεργών υδάτων.
Όπως ανακοινώθηκε, η 12μελής ομάδα επιθεωρητών θα αξιολογήσει και θα αναλύσει την κατάσταση των αντιδραστήρων, τα επίπεδα ραδιενέργειας και τη διαχείριση των ραδιενεργών υδάτων.

Κλιματική αλλαγή και ενέργεια: σε δημόσια διαβούλευση οι στόχοι για μετά το 2020

Η ΕΕ έχει ήδη θέσει στόχους για το 2020 σχετικά με το κλίμα και την ενέργεια , όπως η μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου, η μείωση της κατανάλωσης ενέργειας και η περαιτέρω ανάπτυξη των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.
Αλλά για να διατηρηθεί η δυναμική και μετά το 2020, πρέπει να ξεκινήσουμε από τώρα τον προβληματισμό και τις διαβουλεύσεις για το αύριο. Ο έγκαιρος σχεδιασμός θα ενθαρρύνει την πραγματοποίηση επενδύσεων σε νέες υποδομές και θα τονώσει την καινοτομία σε τεχνολογίες χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα.

Τρίτη, 9 Απριλίου 2013

Υπό 24ωρη επιτήρηση ο ποταμός Έβρος

Από σήμερα, ο ... συνήθης ύποπτος για τυχόν πλημμύρες ποταμός της Βουλγαρίας θα βρίσκεται υπό 24ωρη παρακολούθηση. Ο λόγος για τον ποταμό Έβρο, η στάθμη του οποίου θα καταμετρείται τακτικά online (σε πραγματικό χρόνο) από τους αρμόδιους βουλγαρικούς φορείς αναφέρει το ΑΠΕ.

Κυριακή, 7 Απριλίου 2013

Εντατική αξιοποίηση των Υδροηλεκτρικών στη Βουλγαρία

Την πρόθεση της βουλγαρικής επιχείρησης ηλεκτρισμού να συνεχίσει την εντατική αξιοποίηση των υδροηλεκτρικών σταθμών στη χώρα για παραγωγή ρεύματος, παρά τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι άλλες μονάδες παραγωγής στα δεδομένα χαμηλής κατανάλωσης ηλεκτρισμού στη χώρα, επιβεβαίωσε, σήμερα, αρμόδιος παράγοντας του δημόσιου διαχειριστή του ενεργειακού συστήματος (ΔΕΣ).

Δευτέρα, 1 Απριλίου 2013

Κόνιτσα: Δυνατό μήνυμα ενάντια στην εκτροπή του Αώου

Του Γιώργου Παπαχριστοδούλου, gpap21@yahoo.gr

Τη δυνατότητα για κοινωνική διεύρυνση του μετώπου ενάντια στην εκτροπή του νερού από τις πηγές Αώου είτε προς την Παμβώτιδα είτε για την παραγωγή υδροηλεκτρικής ενέργειας ανέδειξε η ημερίδα η οποία διοργανώθηκε, το πρωί της Κυριακής 31 Μαρτίου στην Κόνιτσα, με πρωτοβουλία του Κέντρου Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Κόνιτσας – Πραμάντων, ο τοπικός Δήμος και η Επιτροπή Πρωτοβουλίας Πολιτών για την προστασία του Αώου. Ενδεικτικό της δυναμικής το γεγονός ότι έδωσαν το παρών πάνω από 100 άτομα τόσο από την Κόνιτσα όσο και τις γύρω περιοχές.