Παρασκευή, 30 Μαΐου 2014

Νερό: προτάσεις για τη δημόσια διαχείριση της ΕΥΔΑΠ – Δράσεις για την ΕΥΑΘ στη Θεσσαλονίκη

Η Ολομέλεια του Συμβουλίου της Επικρατείας έκανε δεκτή την αίτηση κατοίκων της Αθήνας, που ζητούσαν να ακυρωθεί η κυβερνητική απόφαση με την οποία μεταβιβάστηκε, χωρίς αντάλλαγμα, από το Ελληνικό Δημόσιο στο Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου (ΤΑΙΠΕΔ) το 34,033% του μετοχικού κεφαλαίου (36.245.240 μετοχές) της ΕΥΔΑΠ.
Στην ουσία, το ΣτΕ έκρινε αντισυνταγματική τη διαδικασία μετατροπής μιας δημόσιας επιχείρισης ύδρευσης και αποχέτευσης, όπως είναι ΕΥΔΑΠ, σε ιδιωτική, καθώς σύμφωνα με τη σχετική πρόσφατη απόφαση η ιδιωτικοποίηση αντίκειται στα άρθρα 5 παρ. 5 και 21 παρ. 3 του Συντάγματος, που επιβάλλουν τη «μέριμνα του κράτους για την υγεία των πολιτών», αλλά και κατοχυρώνουν το «δικαίωμα στην προστασία της υγείας», αντίστοιχα.
Στην εν λόγω απόφαση χαρακτηριστικά σημειώνεται ότι: «Η κατ’ ουσίαν μετατροπή της δημόσιας επιχειρήσεως σε ιδιωτική, που λειτουργεί με γνώμονα το κέρδος, καθιστά αβέβαιη τη συνέχεια της εκ μέρους της παροχής προσιτών υπηρεσιών κοινής ωφέλειας και δη υψηλής ποιότητας, η οποία δεν εξασφαλίζεται πλήρως με την κρατική εποπτεία». Ακόμη, υπογραμμίζεται ότι «οι υπηρεσίες της ΕΥΔΑΠ παρέχονται μονοπωλιακώς, σε μεγάλο πληθυσμό, διαβιούντα υπό δυσμενείς οικιστικές συνθήκες στον περιορισμένο χώρο της Αττικής, από δίκτυα που είναι μοναδικά στην περιοχή και ανήκουν στα πάγια περιουσιακά στοιχεία της εταιρείας» και προστίθεται: «Συνίστανται, δε, οι υπηρεσίες αυτές στην ύδρευση και αποχέτευση που είναι αναγκαίες για την υγιεινή διαβίωση και ιδίως στην παροχή του πόσιμου ύδατος, φυσικού αγαθού απαραίτητου για την επιβίωση, που καθίσταται σπανιότερο συν τω χρόνω».

Διαβούλευση του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης περιόδου 2014 - 2020 (ΠΕΠ ΑΜΘ 2014 - 2020)

Στο πλαίσιο της διαδικασίας διαβούλευσης του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης περιόδου 2014 – 2020 (ΠΕΠ ΑΜΘ 2014 –2020) αναρτάται για δημόσια διαβούλευση σχέδιο του ΠΕΠ ΑΜΘ όπως έχει διαμορφωθεί μέχρι σήμερα και παρακαλούμε για την αποστολή, μέχρι την Πέμπτη 12-06-2014 των παρατηρήσεών σας και των προτάσεών σας.
Η διαβούλευση γίνεται με εισαγωγή σχολίων και ανάρτηση αρχείων στην ιστοσελίδα της Ενδιάμεσης Διαχειριστική Αρχής Π-ΑΜΘ
Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή
Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης
Ηροδότου 28, 691 00 Κομοτηνή
Τηλ.: 25313 52300- Fax: 25310 81601
http://www.eydamth.gr

Τρίτη, 27 Μαΐου 2014

Συμφωνία - ρεκόρ για την προστασία του Αμαζονίου


«Ώθηση» 215 εκατομμυρίων ευρώ δίνει συμφωνία-ρεκόρ που επετεύχθη μεταξύ περιβαλλοντικών οργανώσεων, ιδρυμάτων και ιδιωτών επενδυτών για την προστασία ενός τεράστιου τμήματος του τροπικού δάσους του Αμαζονίου.
Τα χρήματα αυτά θα διατεθούν σε χρονικό ορίζοντα 25ετίας για την ενίσχυση του Προγράμματος Προστατευόμενων Περιοχών του Αμαζονίου - γνωστού και ως ARPA - το οποίο καλύπτει το μεγαλύτερο εθνικό πάρκο τροπικών δασών στον κόσμο.
Χάρη στη συγκεκριμένη πρωτοβουλία, 89.000 τετραγωνικά χιλιόμετρα δάσους θα προστεθούν στο πρόγραμμα ARPA, ανεβάζοντας τη συνολική προστατευόμενη περιοχή σε 600.000 τ.χλμ. - μια έκταση λίγο μικρότερη από τη Γαλλία!
Τα χρήματα θα αξιοποιηθούν κατά κύριο λόγο για την ενίσχυση της αστυνόμευσης και την εφαρμογή των περιβαλλοντικών κανονισμών στα 90 πάρκα που περιλαμβάνει το δίκτυο, το οποίο αντιστοιχεί στο 15% της έκτασης του Αμαζονίου της Βραζιλίας.
Επιπλέον, πάρκα που είχαν αφεθεί στην τύχη τους πρόκειται να αναβαθμιστούν, ενώ από το ίδιο ταμείο θα δημιουργηθούν θύλακες, από τους οποίους οι τοπικές κοινότητες και οι ιθαγενείς θα μπορούν να ζουν και να εξασφαλίζουν τα μέσα βιοπορισμού τους με βιώσιμο τρόπο.

Δευτέρα, 26 Μαΐου 2014

Το ΣτΕ έριξε “άκυρο” στην ιδιωτικοποίηση του νερού της ΕΥΔΑΠ – Πρόκριμα για ΕΥΑΘ

Κατά της ιδιωτικοποίησης του νερού της ΕΥΔΑΠ τάχθηκε με απόφασή της (1906/2014) η Ολομέλεια του Συμβουλίου της Επικρατείας με μια απόφαση που θεωρείται πρόκριμα και για την (μη) ιδιωτικοποίηση της ΕΥΑΘ.
Η Ολομέλεια του ΣτΕ έκανε δεκτή την αίτηση κατοίκων της Αθήνας που ζητούσαν να ακυρωθεί απόφαση με την οποία μεταβιβάστηκε χωρίς αντάλλαγμα από το Ελληνικό Δημόσιο στο ΤΑΙΠΕΔ το 34,033% του μετοχικού κεφαλαίου της ΕΥΔΑΠ. Αξίζει να σημειωθεί ότι η ιδιωτικοποίηση του νερού δεν αποτελεί μνημονιακή υποχρέωση της Ελλάδας.
Σύμφωνα με την απόφαση , η μετατροπή της ΕΥΔΑΠ σε ιδιωτική επιχείρηση είναι αντίθετη στα άρθρα 5 και 21 του Συντάγματος, που επιβάλλουν την μέριμνα του κράτους για την υγεία των πολιτών, αλλά και κατοχυρώνεται το δικαίωμα στην προστασία της υγείας.
Ειδικότερα, αναφέρεται στην δικαστική απόφαση ότι «η παροχή υπηρεσιών κοινής ωφελείας δεν συνιστά δραστηριότητα αναπόσπαστη από τον πυρήνα της κρατικής εξουσίας».
Αυτό, συνεχίζουν οι σύμβουλοι Επικρατείας, «ισχύει και προκειμένου περί των υπηρεσιών υδρεύσεως και αποχετεύσεως, τις οποίες δύναται να παρέχει μια δημόσια επιχείρηση που λειτουργεί υπό νομικό καθεστώς ιδιωτικού δικαίου ως Ανώνυμη Εταιρεία».

Παρασκευή, 23 Μαΐου 2014

Oλοκλήρωση του προγράμματος “Προστασία των νησιωτικών υγρότοπων της Ελλάδας”

Αξιότιμες κυρίες – Αξιότιμοι κύριοι,

Με αφορμή την ολοκλήρωση του προγράμματος “Προστασία των νησιωτικών υγρότοπων της Ελλάδας”, σας αποστέλλουμε με ιδιαίτερη χαρά την έκδοση με τη σύνοψη των δράσεων που υλοποιήθηκαν από το 2004 μέχρι και το 2013 και αφορούσαν α) την τεκμηρίωση της κατάστασης, της σημασίας και της αξίας των υγρότοπων των νησιών μας, β) την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση πολιτών, δημοσίων υπηρεσιών και αιρετών, γ) την προώθηση μέτρων για τη βελτίωση του θεσμικού πλαισίου προστασίας και γ) την κινητοποίηση της δημόσιας διοίκησης και τον πολιτών για την ανάσχεση υποβαθμιστικών ενεργειών και -όπου ήταν δυνατόν- την αποκατάσταση υποβαθμισμένων περιοχών.
Σήμερα η κατάσταση είναι πολύ διαφορετική: Υπάρχει επαρκής γνώση για την κατάσταση 805 υγρότοπων σε 75 νησιά, 380 φυσικοί υγρότοποι προστατεύονται πλέον αυστηρά με Προεδρικό Διάταγμα, 5 υγρότοποι εντάχθηκαν σε Καταφύγιο Άγριας Ζωής και 74 υγρότοποι χαρακτηρίστηκαν ως “Περιοχές Ειδικής Προστασίας” σε τοπικά Σχέδια Χωρικής και Οικιστικής Οργάνωσης Ανοιχτών Πόλεων. Επιπλέον, μέσα από τη διαδικασία αντιμετώπισης περισσότερων των 140 περιπτώσεων υποβάθμισης σε 67 υγρότοπους σε 13 νησιά δημιουργήθηκε ένα δίκτυο πολιτών, σχολείων και τοπικών περιβαλλοντικών οργανώσεων που παρακολουθούν συστηματικά ένα μεγάλο αριθμό υγρότοπων.

Διεθνές Συνέδριο: Η Έρευνα & η Καινοτομία στην υπηρεσία της Οικονομίας και της Κοινωνίας της Ε.Ε., των χωρών της Ευρωπαϊκής Γειτονίας και των χωρών της Μαύρης Διοργανωτές Θάλασσας, Θεσσαλονίκη 29-30 Μαϊου 2014

Στόχος του συνεδρίου

Στόχος του συνεδρίου RInES είναι να αναδείξει το σημαντικό ρόλο της Διεθνούς Συνεργασίας στο πλαίσιο της έρευνας και της καινοτομίας, μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης, των χωρών της Ευρωπαϊκής Γειτονίας και των χωρών της Μαύρης Θάλασσας. Στις παραπάνω χώρες περιλαμβάνονται: Μαρόκο, Αλγερία, Τυνησία, Λιβύη, Αίγυπτος, Ισραήλ (συνδεδεμένη χώρα), Παλαιστινιακή Αρχή, Λίβανος, Ιορδανία, Συρία, Τουρκία (υποψήφια χώρα), Αρμενία, Αζερμπαϊτζάν, Γεωργία, Ρωσία, Λευκορωσία, Δημοκρατία της Μολδαβίας και Ουκρανίας.
Στο πλαίσιο του συνεδρίου RInES είναι η πρώτη φορά που οι χώρες της Ευρωπαϊκής Γειτονίας και της περιοχής της Μαύρης Θάλασσας συνεργάζονται με την Ευρωπαϊκή Ένωση προς την κατεύθυνση μιας κοινής προσέγγισης σε θέματα έρευνας και καινοτομίας, ειδικά στους εξής δύο τομείς υψηλής σημασίας για τις σύγχρονες κοινωνικές προκλήσεις του Προγράμματος «ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ 2020»:
  1. Εφαρμογές βιώσιμης ενέργειας και καθαρών τεχνολογιών με στόχο ένα ενεργειακό μέλλον με χαμηλό/μηδενικό αποτύπωμα άνθρακα για τις παραπάνω περιοχές.
  2. Της θαλάσσιας έρευνας και στρατηγικής στις χώρες της Ευρωπαϊκής Γειτονίας και της περιοχής της Μαύρης Θάλασσας, στο πλαίσιο της αειφόρου διαχείρισης των οικοσυστημάτων, των θαλασσίων πόρων και των υπεράκτιων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας
Το συνέδριο RInES θα ολοκληρωθεί με τη «Διακήρυξη της Θεσσαλονίκης», συνοδευόμενη από έναν οδικό χάρτη σχετικά με την περαιτέρω πορεία για τις ανωτέρω κοινωνικές προκλήσεις στις περιοχές / χώρες της Ευρωπαϊκής Γειτονίας και της Μαύρης Θάλασσας.

U.S. GEOLOGICAL SURVEY: Δορυφορικές εικόνες της τελευταίας 25ετίας «αποτυπώνουν» τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής


Ξεκάθαρη εικόνα από τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής δίνει η παγκόσμια χαρτογράφηση, μέσω δορυφορικών εικόνων που επεξεργάζονται επιστήμονες αξιοποιώντας δεδομένα της τελευταίας 25ετίας. Μάλιστα ο Αμερικάνικος κρατικός οργανισμός “U.S. Geological Survey” εκπονεί ειδικό πρόγραμμα από το 2013, με χρηματοδότηση της NASA, στο οποίο αξιοποιώντας δεδομένα του δορυφόρου Landsat από το 1985 έως το 2010, δίνεται σαφής εικόνα και πληροφορίες χαρτογράφησης.
“Σκοπός του πενταετούς προγράμματος είναι η αξιοποίηση όλων των δεδομένων και η δωρεάν διάθεσή τους σε επιστήμονες και υπηρεσίες. Σκεφθείτε ότι πριν από μερικά χρόνια, οι δορυφορικές εικόνες πωλούνταν με αρκετά υψηλό αντίτιμο καθιστώντας απαγορευτική την επεξεργασία τους” διευκρίνισε μιλώντας στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο επικεφαλής του προγράμματος, καθηγητής στο Επιστημονικό Κέντρο Γεωγραφικών Πληροφοριών Αριστείας στο Κρατικό Πανεπιστήμιο της Νότιας Ντακότα, David Roy.
Οι ανακοινώσεις για το πρόγραμμα έγιναν από τον κ.Roy από το βήμα του παγκοσμίου συνεδρίου τηλεπισκόπησης και Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών “GEOBIA” που άρχισε χθες στη Θεσσαλονίκη και θα διαρκέσει έως τις 24 Μαΐου.
“Αναλύοντας τις δορυφορικές εικόνες καταγράφουμε και διαθέτουμε πληροφορίες που σχετίζονται με αλλαγές στη βλάστηση, συνεπεία της κλιματικής αλλαγής αλλά και διάφορες μεταβολές, την τελευταία 25ετία, στη χρήση γης από τον άνθρωπο” λέει ο κ.Roy.

Δευτέρα, 19 Μαΐου 2014

Βοσνία - Ερζεγοβίνη: Πάνω από 1 εκατ. οι πληγέντες από τις πλημμύρες


Πάνω από ένα εκατομμύριο κάτοικοι της Βοσνίας-Ερζεγοβίνης (δηλαδή το 1/4 του πληθυσμού της χώρας) έχουν πληγεί από τις χειρότερες πλημμύρες του τελευταίου αιώνα στα Βαλκάνια, δήλωσε ο Βόσνιος υπουργός Εξωτερικών Ζλάτκο Λαγκούμτζιγια.
Περισσότερα από 100.000 σπίτια και άλλα κτήρια δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν και περίπου 1 εκατ. άνθρωποι δεν έχουν πρόσβαση σε καθαρό πόσιμο νερό.
Ομάδα της Πολιτικής Προστασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης έφθασε στο Σαράγεβο, μετά από αίτημα των αρχών της Βοσνίας - Ερζεγοβίνης, που πλήττεται τις τελευταίες μέρες από καταστροφικές πλημμύρες στο Μηχανισμό Πολιτικής Προστασίας της Ε.Ε..
Τέσσερις ειδικοί από τη Σουηδία, την Ολλανδία, τη Γερμανία και τη Ρουμανία θα συντονίσουν τη βοήθεια που φθάνει στη χώρα και θα αποτιμήσουν την κατάσταση, όπως ανακοινώθηκε από την αντιπροσωπεία της Ε.Ε. στη Βοσνία.
Κρίσιμη παραμένει η κατάσταση στην περιοχή Μπόσανσκα Ποσάβινα της Βοσνίας-Ερζεγοβίνης, όπου υπερχείλισε ο ποταμός Σάβα και τα νερά απειλούν την πόλη Οράσιε.
Τα νερά του ποταμού έχουν σπάσει τα αναχώματα σε δύο σημεία και έχουν πλήξει έκταση 90 τετραγωνικών χιλιομέτρων.

Παρασκευή, 16 Μαΐου 2014

Φεύγουν από τα σπίτια τους 2.510 κάτοικοι στη Σερβία λόγω των πλημμυρών

Ο πρωθυπουργός της Σερβίας Αλεξάνταρ Βούτσιτς ζήτησε την πλήρη εκκένωση της πόλης Ομπρένοβατς, τη στιγμή που ο ίδιος μετέβη στη συγκεκριμένη περιοχή ...
που πλήττεται από καταστροφικές πλημμύρες.

Ο κ. Βούτσιτς περιόδευσε στις πλημμυρισμένες περιοχές με βάρκα και διαπίστωσε το μέγεθος των καταστροφών που προκάλεσαν οι σφοδρές βροχοπτώσεις και η υπερχείλιση των ποταμών.
Η κατάσταση είναι καταστροφική και θα δυσκολέψει ακόμη περισσότερο. Πρέπει να εκκενωθεί η πόλη, δήλωσε.
Από το δήμο Ομπρένοβατς απομακρύνθηκαν 2.510 κάτοικοι και είναι σε εξέλιξη επιχείρηση εκκένωσης άλλων 1.400 ανθρώπων, ενώ υπάρχουν ενδείξεις και για έναν αγνοούμενο.
Πλημμύρισαν συνολικά 900 κτίρια και επλήγησαν άλλα 1.388, σύμφωνα με τα στοιχεία του σερβικού υπουργείου Εσωτερικών. Τα νερά του ποταμού Κολουμπάρα απειλούν τη γέφυρα που συνδέει την πόλη με το Βελιγράδι.

Προβλέψεις για ισχυρό Ελ Νίνιο και προειδοποιήσεις για τις καλλιέργειες


Ο Ελ Νίνιο, το κλιματικό φαινόμενο, στο οποίο αποδίδονται ακραία καιρικά φαινόμενα, φαίνεται πως αρχίζει να αναπτύσσεται στον Ειρηνικό Ωκεανό, στην περιοχή του Ισημερινού, όπως καταδεικνύουν τα τελευταία δορυφορικά δεδομένα, σύμφωνα με το Παρατηρητήριο της Γης της NASA.
Όπως φαίνεται μάλιστα από μετρήσεις αισθητήρων στον ωκεανό, οι θερμοκρασίες στην επιφάνεια της θάλασσας κυμαίνονται στα ίδια επίπεδα με αυτές της Άνοιξης του 1997, που είχαν ως αποτέλεσμα έναν από τους ισχυρότερους Ελ Νίνιο του περασμένου αιώνα.
Για όσο διαρκεί ο Ελ Νίνιο, η επιφανειακή θερμοκρασία των υδάτων του ανατολικού Ειρηνικού ανεβαίνει, κάτι που φέρνει ξηρασία στο δυτικό τροπικό Ειρηνικό και πλημμύρες στον ανατολικό. Ένας ισχυρός Ελ Νίνιο μεταβάλλει τις βροχοπτώσεις προκαλώντας πλημμύρες και κατολισθήσεις σε - υπό κανονικές συνθήκες - ξηρές χώρες της Νοτίου Αμερικής, αλλαγές στα ωκεάνια ρεύματα κ.α.
Για τις πολιτείες των Ηνωμένων Πολιτειών που εδώ και μήνες ή ακόμη και χρόνια πλήττονται από έντονη ξηρασία, μια τέτοια εξέλιξη εμπνέει αισιοδοξία. «Εάν ο Ελ Νίνιο επιστρέψει, τον επόμενο χειμώνα οι δυτικές και νοτιοδυτικές πολιτείες θα ανακουφιστούν σε μεγάλο βαθμό από τη μακρά και επώδυνη ξηρασία», δήλωσε ο κλιματολόγος του Jet Propulsion Lab της NASA Μπιλ Πάτσερτ. «Επιπλέον, τον πολύ ψυχρό χειμώνα στο ανώτερο τμήμα των Ηνωμένων Πολιτειών είναι πιθανό να διαδεχθεί φέτος ένας ήπιος χειμώνας».

Πέμπτη, 15 Μαΐου 2014

Σερβία – πλημμύρες: Δύο νεκροί και κατάσταση έκτακτης ανάγκης σε όλη τη χώρα


Η Σερβία θρηνεί δύο θύματα από τις ισχυρές βροχοπτώσεις που πλήττουν από την Τρίτη τη χώρα. Το πρωί, παρασύρθηκε από τα ορμητικά νερά του ποταμού Γιασένιτσα στη δυτική Σερβία ένας πυροσβέστης που συμμετείχε σε επιχείρηση διάσωσης, ενώ το βράδυ της Τετάρτης, στο προάστιο Ούμτσαρι του Βελιγραδίου, βρέθηκε πνιγμένος ένας άνδρας, ο οποίος αρνήθηκε να συμμορφωθεί με τις συστάσεις των αρχών και να εγκαταλείψει το σπίτι του.
Στην κεντρική και δυτική Σερβία βρέχει, καταρρακτωδώς, από προχθές και σύμφωνα με τη μετεωρολογική υπηρεσία η βροχόπτωση θα συνεχιστεί μέχρι το απόγευμα της Παρασκευής. Μόνο κατά τη διάρκεια της Τετάρτης, η ποσότητα του νερού που έπεσε ξεπέρασε τον μέσο όρο ενός τριμήνου.
Σε 20 δήμους έχει κηρυχθεί κατάσταση έκτακτης ανάγκης, ενώ στο Βελιγράδι, με απόφαση των τοπικών αρχών, δεν θα λειτουργήσουν την Πέμπτη και την Παρασκευή τα σχολεία βασικής και μέσης εκπαίδευσης. Η κατάσταση είναι δραματική σε πολλές περιοχές τις κεντρικής Σερβίας, όπου ποτάμια ξεχείλισαν, γέφυρες κατέρρευσαν και χιλιάδες σπίτια πλημμύρισαν.

Συμβούλιο υπ. Περιβάλλοντος: Θάλασσα, Κλίμα και ενέργεια στο μενού των συνομιλιών

Το Άτυπο Συμβούλιο Υπουργών Περιβάλλοντος, υπό την προεδρία του Έλληνα Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, Γιάννη Μανιάτη, πραγματοποιήθηκε χθες , 14 Μαΐου, στο Ζάππειο Μέγαρο στην Αθήνα.
Στο Συμβούλιο Περιβάλλοντος συμμετείχαν εκ μέρους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής η Επίτροπος για την Δράση για το Κλίμα, Connie Hedegaard, και ο Επίτροπος για το Περιβάλλον, Janez Potočnik, καθώς και οι αρμόδιοι Υπουργοί των κρατών-μελών της Ε.Ε., των υποψηφίων προς ένταξη κρατών (συμπεριλαμβανομένου του συνόλου σχεδόν των βαλκανικών χωρών) και των κρατών της Ευρωπαϊκής Ζώνης Ελευθέρων Συναλλαγών (ΕΖΕΣ).
Τα βασικά θέματα στα οποία επικεντρώθηκαν τα μέλη του Συμβουλίου είναι, η Γαλάζια Ανάπτυξη με έμφαση στο Θαλάσσιο Περιβάλλον και τα μέτρα που πρέπει να ληφθούν για την αποτελεσματική προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος, η προετοιμασία Υπουργικών συναντήσεων για την Κλιματική Αλλαγή που θα διεξαχθούν στη Βόννη στο πλαίσιο της συνεχιζόμενης διεθνούς διαπραγμάτευσης, επόμενο βήμα της οποίας είναι η COP20 στο τέλος του έτους στη Λίμα, με στόχο την επίτευξη παγκόσμιας δεσμευτικής συμφωνίας στο Παρίσι το 2015, καθ’ως και η νέα κοινοτική πρόταση δέσμης μέτρων για το Κλίμα και την Ενέργεια έως το 2030 («πακέτο κλίμα-ενέργεια 2030»).

Πλημμύρες στις Σέρρες από ισχυρές βροχοπτώσεις

Σε ποτάμια μετατράπηκαν οι δρόμοι του Σιδηροκάστρου Σιντικής και της Ηράκλειας του δήμου Ηράκλειας, όταν αργά το απόγευμα σημειώθηκαν έντονα καιρικά φαινόμενα στις εν λόγω περιοχές, με δυνατές βροχοπτώσεις και κατά τόπους χαλαζοπτώσεις. Στον δήμο Ηράκλειας, μέσα σε λίγα λεπτά πλημμύρισαν υπόγεια καταστήματα και σπίτια, ενώ η δυνατή βροχή, μετέτρεψε τους δρόμους ,σε χείμαρρους παρασύροντας καρέκλες και τραπέζια από καταστήματα . Μετά την άμεση επέμβαση κλιμακίου της πυροσβεστικής υπηρεσίας στην περιοχή , αντληθήκαν τα νερά από τα βουλωμένα, από φερτές ύλες, φρεάτια και η κατάσταση αποκαταστάθηκε αφήνοντας πίσω της μόνο υλικές ζημιές σε σπίτια και καταστήματα της πόλης της Ηράκλειας.
Στο ίδιο σκηνικό βρέθηκε και η πόλη του Σιδηροκάστρου του ομώνυμου δήμου, όταν αργά το απόγευμα ένα ξαφνικό μπουρίνι έπληξε την περιοχή, πλημμυρίζοντας τη γέφυρα του Χορτερού. Παρά τις συστάσεις της τροχαίας να μην επιτραπεί η διέλευση των οχημάτων κάτω από τη γέφυρα , οδηγός ΙΧ οχήματος παραβίασε τις απαγορευτικές κορδέλες επισήμανσης που στήθηκαν, με αποτέλεσμα να εγκλωβιστεί κάτω από τη γέφυρα, καθώς το νερό ξεπέρασε το ένα μέτρο. 


Εκπληκτικό βίντεο: Η διαδρομή για το Μάτσου Πίτσου

Το Μάτσου Πίτσου ή πιο απλά «αρχαίο βουνό» είναι ένα από τα πιο διάσημα αξιοθέατα του κόσμου.
Ο βιντεογράφος Devin Supertramp είχε την ευκαιρία να ταξιδέψει στο Περού, να περάσει από την αρχαία πόλη Μάτσου Πίτσου και πολλές άλλες περιοχές της Νότιας Αμερικής.
Φυσικά πριν το ταξίδι φρόντισε να έχει πάρει μαζί και την κάμερα του ώστε να βιντεοσκοπήσει όλη την διαδρομή προς την αρχαία πόλη Μάτσου Πίτσου.
Ο Devin επεξεργάστηκε τις εικόνες δημιουργώντας το εκπληκτικό αυτό βίντεο δίνοντας του τον τίτλο «Road To Machu Picchu».

Τρίτη, 13 Μαΐου 2014

Η Ανταρκτική πνίγει τον πλανήτη με τους “λιωμένους” πάγους της

Η Ανταρκτική φαίνεται ότι αποτελεί τον αδύναμο κρίκο της παγκόσμιας κλιματικής ισορροπίας όπως δείχνουν οι τελευταίες κλιματικές μελέτες.
Μετά από τη μελέτη που εστιάζει στον κίνδυνο τήξης του φράγματος που συγκρατεί τους πάγους της Λεκάνης Γουίλκς στην Ανατολική Ανταρκτική, δύο νέες έρευνες εστιάζουν στους κινδύνους που ενσκήπτουν από τα δυτικά της παγωμένης Ηπείρου.
Και οι δύο έρευνες -την πρώτη υπογράφουν ερευνητές της NASA και έχει γίνει δεκτή προς δημοσίευση στην επιθεώρηση «Geophysical Research Letters», ενώ η δεύτερη περιλαμβάνεται στην επιθεώρηση «Science»- επισημαίνουν ότι οι βασικοί παγετώνες της Δυτικής Ανταρκτικής έχουν εισέλθει σε μια φάση μη αναστρέψιμης συρρίκνωσης.
—Οι πάγοι του Κόλπου Άμουνδσεν
Επιστήμονες της NASA με επικεφαλής τον Ερίκ Ρινιό από το Εργαστήριο Αεριοπροώθησης της NASA (Jet Propulsion Laboratory – JPL) και το Πανεπιστήμιο της Καλιφόρνιας στο Ερβάιν συνέλεξαν και ανέλυσαν δεδομένα από παρατηρήσεις 40 ετών πάνω στους έξι κυριότερους παγετώνες του Κόλπου Άμουνδσεν στη Δυτική Ανταρκτική.

Δορυφόρος της ESA δείχνει μετακίνηση τεράστιων όγκων πάγου – Το παγοκάλυμμα Αουστφόνα

Τη μετακίνηση ενός από τα μεγαλύτερα παγοκαλύμματα του πλανήτη μας προς νοτιότερους παραλλήλους έδειξαν δορυφορικές παρατηρήσεις της αποστολής Sentinel του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Διαστήματος (ESA).
Ο λόγος για το παγοκάλυμμα Αουστφόνα, στην Αρκτική, του οποίου ο κύριος παγετώνας έχει επιταχύνει την κίνησή του προς τη Θάλασσα του Μπάρεντς εξαιτίας της τήξης των πάγων.
Το Αουστφόνα καλύπτει μια έκταση λίγο μεγαλύτερη από 8.000 τ. χλμ. στο Αρχιπέλαγος Σβάλμπαρντ της Νορβηγίας. Οι επιστήμονες που το μελετούν θεωρούσαν ότι έχει παραμείνει σχετικά σταθερό την τελευταία εικοσαετία, αλλά άφηναν ανοιχτή την πιθανότητα το εν λόγω παγοκάλυμμα να χάνει περισσότερο πάγο από αυτόν που υπολόγιζαν.
Τους φόβους τους επιβεβαίωσαν οι παρατηρήσεις του δορυφόρου Sentinel-1a της ESA ο οποίος βρίσκεται σε αποστολή γεωσκόπησης.
“Οι νέες παρατηρήσεις του παγοκαλύμματος μέσω του δορυφόρου Sentinel-1a έδειξαν με σαφήνεια ότι έχει επιταχυνθεί σημαντικά τα δυο-τρία τελευταία χρόνια και κινείται πλέον δέκα φορές ταχύτερα από τις προηγούμενες μετρήσεις μας” επιβεβαιώνει στο BBC ο επικεφαλής της μελέτης, Αντι Σέπερντ καθηγητής στο βρετανικό Πανεπιστήμιο του Λιντς.

Δευτέρα, 12 Μαΐου 2014

Σεμινάριο για ορθολογική χρήση ενέργειας και νερού σε τουριστικές μονάδες από Πανεπιστήμιο Αιγαίου

Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου στο πλαίσιο του προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» (ΕΣΠΑ, 2007-2013) διοργανώνει Ειδικό Θεματικό Πρόγραμμα με θέμα τη «Μείωση λειτουργικού κόστους τουριστικών επιχειρήσεων μέσω της ορθολογικής διαχείρισης νερού και ενέργειας».
Το πρόγραμμα θα υλοποιηθεί στο Καρλόβασι της Σάμου (8 έως 12 Μαΐου 2014), στην Ερμούπολη της Σύρου (29 Μαΐου έως 2 Ιουνίου 2014) και στη Μυτιλήνη (26 έως 30 Ιουνίου 2014).
Στόχος του προγράμματος είναι η ενημέρωση επαγγελματιών από τον χώρο του τουρισμού σχετικά με την αποτελεσματική χρήση νερoύ και ενέργειας σε τουριστικές επιχειρήσεις (ξενοδοχειακές μονάδες, καταλύματα, εστιατόρια κ.α.), καθώς και του οικονομικού οφέλους που προκύπτει από την υιοθέτηση σύγχρονων τεχνολογιών και πρακτικών εξοικονόμησης.
Το πρόγραμμα, εκτός από τις διαλέξεις, περιλαμβάνει και εργαστήριο, στα πλαίσια του οποίου οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να συγκρίνουν εναλλακτικές μεθόδους εξοικονόμησης και να επιλέξουν τις κατάλληλες πρακτικές και τεχνολογίες για τη μείωση των εξόδων της επιχείρησής τους.
Το θεματικό πρόγραμμα απευθύνεται κυρίως σε ιδιοκτήτες και στελέχη τουριστικών επιχειρήσεων μικρής κλίμακας (π.χ. καταλύματα, εστιατόρια κ.α.). Παράλληλα, μπορούν να το παρακολουθήσουν στελέχη Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, τοπικών φορέων, συνεταιρισμών, καθώς και όλοι όσοι ενδιαφέρονται για θέματα νέων τεχνολογιών και περιβαλλοντικής διαχείρισης.

H λίμνη Δοϊράνη γίνεται διασυνοριακός τουριστικός προορισμός σε Ελλάδα και ΠΓΔΜ

Εγκρίθηκε η πρόταση που υποβλήθηκε το Σεπτέμβριο του 2013 από το Δήμο Κιλκίς σε συνεργασία με το Δήμο Dojran της ΠΓΔΜ στην 3η Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος στο Πρόγραμμα “Ελλάδα-ΠΓΔΜ, Διασυνοριακό Πρόγραμμα 2007-2013″, με τον τίτλο FACE (ΠΡΟΣΩΠΟ).
O προϋπολογισμός του έργου για το Δήμο Κιλκίς  είναι 400.000 ευρώ.
Το έργο αποσκοπεί στο σχεδιασμό μιας εμπλουτισμένης τοπικής τουριστικής προσφοράς στη διασυνοριακή περιοχή, προσαρμοσμένης στις τοπικές ιδιαιτερότητες και τους φυσικούς πόρους, συμπεριλαμβανομένης της βελτίωσης των υποδομών, νέων και αναβαθμισμένων διαδρομών ποδηλασίας στην κοινή διασυνοριακή περιοχή, επιλέγοντας προσφορές και καθορίζοντας μια κοινή στρατηγική μάρκετινγκ για την εφαρμογή της τουριστικής προβολής της διασυνοριακής περιοχής.
Η προγραμματιζόμενη ανάπτυξη θα περιλαμβάνει επίσης πολιτιστικές επιλογές, επιλογές φυσικής ομορφιάς και αθλητισμού.
Όπως αναφέρει σχετικά ο Αντιδήμαρχος Κιλκίς κ. Κώστας Παπαδόπουλος, “το έργο FACE θα δημιουργήσει ένα καινοτόμο τουριστικό μοντέλο που θα αξιοποιεί και θα συνδυάζει την Πολιτιστική, Φυσική και Τουριστική αξία της λίμνης και της διασυνοριακής περιοχής. Το έργο θα διαμορφώσει τη Διασυνοριακή Περιοχή σε Διασυνοριακό προορισμό και οι τουριστικές δραστηριότητες θα κάνουν την περιοχή «ορατή» στον τομέα αυτό”.
Από ελληνικής πλευράς το έργο θα επικεντρωθεί σε παρεμβάσεις στο Μουσείο της Λίμνης Δοϊράνης.

Κυριακή, 11 Μαΐου 2014

Λιμνοδεξαμενή Σαμοθράκης: Μια παράλογη οικολογική και όχι μόνο, καταστροφή η αντιπρόταση των κατοίκων

Το κατ εξοχήν γνώρισμα της Σαμοθράκης που συνθέτει τη γεωφυσική της ιδιαιτερότητα είναι τα πολλά της ρυάκια. Αυτός άλλωστε είναι και ο πραγματικός της πλούτος και ένα απ τα σημαντικότερα τουριστικά της θέλγητρα
Ένα απ’ τα ποτάμια που αξιοποιείται εδώ και αιώνες παραγωγικά στην άρδευση (εσχάτως και στην ύδρευση) της ευρύτερης περιοχής είναι το ρυάκι του Ξεροποτάμου. Aρδεύει 7 με 8 χιλιάδες περίπου στρέμματα ελαιοδέντρων, περιβόλια με οπωροφόρα (ροδακινιές, αχλαδιές, μηλιές, πραουστιές, βερυκοκιές , δαμασκηνιές, καρυδιές κ.α.) και κηπευτικά, αναδεικνύοντας τους οικισμούς Ξεροπόταμο και Μακρυλιές σ’ έναν αυθεντικό παράδεισο μιας αδιατάρακτης συνέχειας αιώνων
Το αρχέγονο μάλιστα και σοφό σύστημα άρδευσης κατά τους θερινούς μήνες που στηρίζεται στη φυσική ροή βραβεύτηκε τελευταία (Τον Ιούνιο του 2012) με την διάκριση Quality Coast-Gold Medal. Παραθέτουμε την προτεινόμενη χρήση:
«Η ορθολογική και δίκαιη διαχείριση των υδατικών πόρων του νησιού είναι βάση για την βιώσιμη ανάπτυξη. Η διατήρηση και η συντήρηση του συστήματος των ανεγών συμβάλει στην βιώσιμη διαχείριση του νερού αλλά ταυτόχρονα διασώζει μια αρχαία παράδοση, σπάνια για τον αιγιακό νησιωτικό χώρο, που μπορεί να αποτελέσει πηγή γνώσης και εκπαίδευσης για τις επόμενες γενιές»(βλ. http://www.sustain-eu.net/gr/news/SUSTAINENews_national_greek2012.pdf

Παρασκευή, 9 Μαΐου 2014

Η μοίρα του πλανήτη κρέμεται από ένα παγωμένο φράγμα στην Ανατολική Ανταρκτική

Ένα παγωμένο φράγμα στην Ανατολική Ανταρκτική κινδυνεύει ιδιαίτερα με τήξη λόγω της ανόδου της παγκόσμιας θερμοκρασίας και μαζί με αυτό ολόκληρος ο πλανήτης.
Ο λόγος για τη Λεκάνη Γουίλκς, μια περιοχή που εκτείνεται σε βάθος 1000 χιλιομέτρων στην παγωμένη ήπειρο, περιέχει ποσότητα πάγου ικανή να ανεβάσει τη στάθμη των θαλασσών κατά τρία με τέσσερα μέτρα εάν λιώσει.
Η συγκεκριμένη λεκάνη θεωρείται ιδιαιτέρως ευάλωτη διότι συγκρατείται από ένα μικρό πλαίσιο πάγου που στηρίζεται σε μια βραχώδη βάση, που με τη σειρά της βρίσκεται κάτω από το επίπεδο της θάλασσας. Το ενδεχόμενο λιώσιμο του παγωμένου φράγματος θα μπορούσε να πυροδοτήσει μια διαδικασία ανόδου της στάθμης των ωκεανών με διάρκεια χιλιάδων ετών.

Πώς θα γίνει η γειτονιά σου λόγω Κλιματικής Αλλαγής;

Η Κλιματική Αλλαγή είναι ίσως το πιεστικότερο πρόβλημα του καιρού μας. Το γεγονός ότι οι συνέπειές της εκδηλώνονται σταδιακά δεν σημαίνει ότι δεν συμβαίνει και ότι δεν επηρεάζει το παρόν και το μέλλον μας.
Ένα νέο πρόγραμμα με την ονομασία World Under Water φιλοδοξεί να μας ανοίξει τα μάτια και με τη χρήση της τεχνολογίας του Google Street View  να μας δείξει πώς θα μοιάζει ο κόσμος εάν η άνοδος της στάθμης των ωκεανών συνεχιστεί με τους ρυθμούς που προβλέπουν οι επιστήμονες.
Το αποτέλεσμα είναι εικόνες σοκαριστικές που μας προειδοποιούν για αυτό που πρόκειται να βιώσουμε εάν δεν στραφούμε σε μια οικονομία μηδενικών εκπομπών.

Σάββατο, 3 Μαΐου 2014

Λάσπη έπνιξε τη Βέργη Σερρών, την έκανε μικρή “Πολιτεία Ουάσιγκτον”

Κάτω από τόνους λάσπης θάφτηκαν οι δρόμοι του χωριού Βέργη στο Δήμο Βισαλτίας του νομού Σερρών εξαιτίας της έντονης βροχόπτωσης που σημειώθηκε το απόγευμα της Πρωτομαγιάς.
Τα κανάλια που βρίσκονται γύρω από το χωριό υπερχείλισαν με αποτέλεσμα η λάσπη από τους περιμετρικούς λόφους να κατέβει στο χωριό και να πνίξει δρόμους, αλλά και κατοικίες.
Σοβαρές ζημιές προκλήθηκαν και σε  αγροτικές εκτάσεις.
Σύμφωνα με το ΑΠΕ ορισμένοι υπερήλικες κάτοικοι του χωριού παραμένουν ακόμη εγκλωβισμένοι στα σπίτια τους με την Πυροσβεστική να δίνει μάχη με πέντε οχήματα και δεκαπέντε άνδρες προκείμενου να αντιμετωπίσει την ακραία κατάσταση που έχει δημιουργηθεί.
Οι κάτοικοι με σκούπες και κουβάδες στα χέρια προσπαθούν μέχρι και αυτή την ώρα να απομακρύνουν την λάσπη από τα σπίτια τους, ενώ δύσκολα θα περάσουν τη νύχτα όσοι διέμεναν σε ισόγειες κατοικίες και παλιές μονοκατοικίες, καθώς η λασπώδης πλημμύρα κάλυψε στο πέρασμά της ακόμη και τα κρεβάτια τους.

Αφγανιστάν: Τουλάχιστον 2.100 οι επιβεβαιωμένοι νεκροί της κατολίσθησης - Τραγωδία στην επαρχία Μπαντακσάν


Οι αρχές της επαρχίας Μπαντακσάν που επλήγη την Παρασκευή από τη φονική κατολίσθηση ανακοίνωσαν ότι ο αριθμός των επιβεβαιωμένων νεκρών ανέρχεται σε τουλάχιστον 2.100, ενώ ο
«Τουλάχιστον 2.100 άνθρωποι από 300 οικογένειες είναι νεκροί», δήλωσε ο Ναουίντ Φοροτάν, εκπρόσωπος του κυβερνήτη της επαρχίας, ανακοινώνοντας νεότερο απολογισμό της καταστροφής η οποία αφάνισε το απομακρυσμένο χωριό Αμπ-ε-Μπάρικ στο βορειοανατολικό Αφγανιστάν.
Τα Ηνωμένα Έθνη ανακοίνωσαν ότι το επίκεντρο της αποστολής τους πρέπει να είναι στο εξής η μέριμνα για τους περισσότερους από 4.000 εκτοπισμένους, πληγέντες της φυσικής καταστροφής.
Υπάρχει κίνδυνος να σημειωθούν και άλλες κατολισθήσεις, προειδοποιούν αξιωματούχοι.