Τετάρτη, 16 Σεπτεμβρίου 2015

Πρόγραμμα 17ου Πανελλήνιου Δασολογικού Συνεδρίου

Η Ελληνική Δασολογική Εταιρεία ανακοίνωσε το πρόγραμμα του 17ου Πανελλήνιου Δασολογικού Συνεδρίου “Η Συμβολή της Σύγχρονης Δασοπονίας και των Προστατευόμενων Περιοχών στη Βιώσιμη Ανάπτυξη” που διοργανώνει σε συνεργασία με το Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Αίνου στις  4-7 Οκτωβρίου 2015 στο ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ [Δημοτικό Θέατρο Αργοστολίου “Ο Κέφαλος”]

Περισσότερες πληροφορίες: Ελληνική Δασολογική Εταιρία – www.forestry.gr