Δευτέρα, 29 Σεπτεμβρίου 2014

Υποτροφίες ΙΚΥ Πρόγραμμα Siemens

Αγαπητοί Συνεργάτες,

Σας ενημερώνουμε ότι το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών ανακοινώνει την προκήρυξη εκατό (100) θέσεων  με σκοπό την εκπόνηση μεταδιδακτορικής έρευνας στην Ελλάδα για το ακαδημαϊκό έτος 2014-15.
Οι υποτροφίες θα χορηγηθούν σε τέσσερις (4) θεματικές περιοχές αιχμής και σε εξειδικεύσεις που ορίζονται στην οικεία προκήρυξη την οποία μπορείτε να βρείτε στο συνημμένο έγγραφο και στον κάτωθι υπερσύνδεσμο:

Με εκτίμηση,
 
Δημήτρης Μαραγκός
Υπεύθυνος Επικοινωνίας & Προβολής ΙΚΥ

IKY/ Ελληνική Εθνική Μονάδα για το Erasmus+
14234 Νέα Ιωνία|Λεωφόρος Εθνικής Αντιστάσεως 41 | T +30 210 3726397 | F +30 210 3221863
dmaragos@iky.gr | www.iky.gr| FB https://www.facebook.com/StateScholarshipsFoundation
LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/iky-hellenic-national-agency
Twitter: @IKY_erasmusplus

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου