Τρίτη, 22 Οκτωβρίου 2013

Υδατικό Αποτύπωμα


Άμεση και έμμεση χρήση νερού
Οι άνθρωποι χρησιμοποιούν μεγάλες ποσότητες νερού για την πόση, το
μαγείρεμα και το πλύσιμο, αλλά ακόμη περισσότερες για την παραγωγή
καταναλωτικών προϊόντων όπως τρόφιμα, χαρτί, ρουχισμό κλπ. Το 
υδατικό αποτύπωμα είναι ένας δείκτης της κατανάλωσης ύδατος, που 
εξετάζει τόσο την άμεση όσο και έμμεση χρήση του νερού του 
καταναλωτή ή του παραγωγού. Το υδατικό αποτύπωμα ενός ατόμου, 
μίας κοινότητας ή επιχείρησης ορίζεται ως ο συνολικός όγκος του 
γλυκού νερού που χρησιμοποιείται για την παραγωγή των αγαθών 
και υπηρεσιών που καταναλώνονται από το άτομο ή την κοινότητα 
ή παράγονται από την επιχείρηση.
 Highlights of the site
Υπολογισμός υδατικού αποτυπώματος.
Κατάλογος Προϊόντων 
WaterStat(Βάση Δεδομένων)

Κύριες Δημοσιεύσεις
Εγχειρίδιο Αξιολόγησης Υδατικού Αποτυπώματος
Παγκοσμιοποίηση του Νερού
Το Υδατικό Αποτύπωμα της Ανθρωπότητας
Υδατικό Αποτύπωμα Γεωργικών Προϊόντων
Υδατικό Αποτύπωμα Κτηνοτροφικών Προϊόντων.
Υδατικό Αποτύπωμα Εθνών
Παγκόσμια Ανεπάρκεια ΝερούΗ σχέση μεταξύ της κατανάλωσης  και χρήσης νερού


" Το ενδιαφέρον για το υδατικό αποτύπωμα έγκειται στην αναγνώριση πως οι ανθρώπινες επιπτώσεις πάνω στα φυσικά συστήματα γλυκού νερού τελικά συνδέονται με την ανθρώπινη κατανάλωση και πως προβλήματα όπως η λειψυδρία και η ρύπανση μπορούν να γίνουν περισσότερο κατανοητά και αντιμετωπίσιμα εξετάζοντας την αλυσίδα παραγωγής και προσφοράς ενός προϊόντος ως ένα ενιαίο σύνολο ? λέει ο καθηγητής Arjen Y Hoekstra, δημιουργός της έννοιας του Υδατικού αποτυπώματος α προβλήματα που αφορούν το νερό είναι συχνά στενά συνδεδεμένα με την δομή της παγκόσμιας οικονομίας. Πολλές χώρες έχουν εξωτερικεύσει σημαντικά το υδατικό τους αποτύπωμα, εισάγοντας υδροβόρα αγαθά από αλλού. Αυτό ασκεί πίεση στα αποθέματα νερού σε περιοχές που παράγουν και εξάγουν προϊόντα , όπου πολύ συχνά οι μηχανισμοί για την ορθή διακυβέρνηση του νερού και τη διατήρηση του είναι ανεπαρκείς. Όχι μόνο οι κυβερνήσεις, αλλά και οι καταναλωτές, οι επιχειρήσεις και η κοινωνία των πολιτών μπορούν να διαδραματίσουν ουσιαστικό ρόλο στην επίτευξη μιας καλύτερης διαχείρισης των υδάτινων πόρων."


Book

Το Παγκόσμιο Πρότυπο Υδατικού Αποτυπώματος

Το Παγκόσμιο Πρότυπο Υδατικού Αποτυπώματος , το οποίο αναπτύχθηκε μέσα από μια κοινή προσπάθεια του Δικτύου Υδατικού Αποτυπώματος , των εταίρων του, και των επιστημόνων του Πανεπιστημίου του Twente στην Ολλανδία , έχει κερδίσει διεθνή υποστήριξη από μεγάλες εταιρείες, φορείς χάραξης πολιτικής, Μ.Κ.Ο. και επιστήμονες ως ένα σημαντικό βήμα προς την επίλυση των ολοένα και αυξανόμενων προβλημάτων του νερού σε παγκόσμιο επίπεδοΤο πρότυπο περιλαμβάνεται στο Εγχειρίδιο Αξιολόγησης Υδατικού Αποτυπώματοςl. Κατεβάστε εδώ το Δελτίο Τύπου [28 Φεβ. 2011].

Περισσότερες πληροφορίες για το Παγκόσμιο Πρότυπο Υδατικού Αποτυπώματος στο σύνδεσμο: Global Water Footprint Standard [Αγγλικά]
Κατεβάστε εδώ το Εγχειρίδιο Αξιολόγησης Υδατικού Αποτυπώματος (The Water Footprint Assessment Manual) [Αγγλικά]

Παγκόσμια Μηνιαία Ανάλυση Ανεπάρκειας Νερού.


Μια νέα επιστημονική έκθεση αναλύει την κατανάλωση νερού σε 405   λεκάνες απορροής ποταμών σε όλο τον κόσμο και καταλήγει ότι η ανεπάρκεια νερού επηρεάζει τουλάχιστον 2,7 δισεκατομμύρια ανθρώπους για τουλάχιστον ένα μήνα κάθε χρόνο. Αυτή είναι η πρώτη παγκόσμια μελέτη που αναλύει την ανεπάρκεια νερού σε μηνιαία βάση. Η μελέτη συγκρίνει το μηνιαίο μπλε αποτύπωμα νερού με τη διαθεσιμότητα μπλε νερού για όλες  τις σημαντικές ποτάμιες λεκάνες ανά τον κόσμο και αναλύειτις ροές που απαιτούνται για τη διατήρηση κρίσιμων οικολογικών λειτουργιών. Κατεβάστε το άρθρο εδώ στα αγγλικά.

Το Υδατικό Αποτύπωμα της Ανθρωπότητας


Μια νέα μελέτη-ορόσημο υπολογίζει και χαρτογραφεί το υδατικό αποτύπωμα της ανθρωπότητας σε υψηλή χωρική ανάλυση. Οι ερευνητές Hoekstra και Mekonnen του Πανεπιστημίου του Twente της Ολλανδίας υπολογίζουν  το υδατικό αποτύπωμα για κάθε έθνος και οικονομικό τομέα. Η μελέτη αποκαλύπτει τον τρόπο όπου διαφορετικά προϊόντα και  έθνη συμβάλλουν στην κατανάλωση γλυκού νερού και τη ρύπανση του σε όλη την υδρόγειο. Τα ευρήματα θα μπορούσαν να βοηθήσουν τις κυβερνήσεις να καθιερώσουν πολιτικές παραγωγής εμπορευμάτων και κατανάλωσης που να αποσκοπούν στη διαχείριση των πεπερασμένων αποθεμάτων του γλυκού νερού του πλανήτη πιο αποτελεσματικά. Κατεβάστε το άρθρο εδώ στα αγγλικά.

Παραδείγματα και αριθμοί


 • Η παραγωγή ενός κιλού βοδινού κρέατος απαιτεί 15 χιλιάδες λίτρα νερού (93% πράσινο, 4% μπλε, 3% γκρι υδατικό αποτύπωμα). Υπάρχει μια τεράστια διακύμανση γύρω από αυτό το παγκόσμιο μέσο όρο. Το ακριβές αποτύπωμα ενός κομματιού βοδινού κρέατος εξαρτάται από παράγοντες όπως το είδος του συστήματος παραγωγής του, καθώς και τη σύνθεση και την προέλευση της τροφής της αγελάδας. [Κατεβάστε την έκθεση]
 • Το υδατικό αποτύπωμα ενός  μπιφτεκιού σόγιας 150-γραμμαρίων που παράγεται στην Ολλανδία αντιστοιχεί σε περίπου 160 λίτρα, ενώ ένα μοσχαρίσιο μπιφτέκι από την ίδια χώρα αντιστοιχεί περίπου σε 1000 λίτρα. [Κατεβάστε την έκθεση]
 • Το υδατικό αποτύπωμα της κατανάλωσης της Κίνας αντιστοιχείπερίπου σε 1070 κυβικά μέτρα ετησίως ανά κάτοικο. Περίπου το 10% του υδατικό αποτυπώματος της χώρας εξάγεται μέσω του εμπορίου. [Κατεβάστε την έκθεση]
 • Στην Ελλάδα το υδατικό αποτύπωμα είναι 2340 κυβικά μέτρα ανά κάτοικο ετησίως και έχει περίπου το 47% του συνολικού υδατικού αποτυπώματος έξω από τα σύνορα της. [Κατεβάστε την έκθεση]
 • Το υδατικό αποτύπωμα των πολιτών των ΗΠΑ είναι 2840 κυβικά μέτρα ετησίως ανά κάτοικο. Περίπου το 20% αυτού του υδατικού αποτυπώματος είναι εξωτερικό. Το μεγαλύτερο εξωτερικό υδατικό αποτύπωμα της κατανάλωσης των ΗΠΑ βρίσκεται στην λεκάνη του ποταμού Yangtze, στη Κίνα. [Κατεβάστε την έκθεση]
 • Το παγκόσμιο υδατικό αποτύπωμα κατά την περίοδο 1996-2005 ήταν 9087 Gm3/ανά έτος (74% πράσινο, 11% μπλε, γκρι 15%). Η γεωργική παραγωγή καταλαμβάνει το 92% σε αυτό το συνολικό αποτύπωμα. [Κατεβάστε την έκθεση]
 • Η ανεπάρκεια νερού πλήττει πάνω από 2,7 δισεκατομμύρια ανθρώπους για τουλάχιστον ένα μήνα κάθε χρόνο. [Κατεβάστε την έκθεση]

  Σχετικά με την Ιστοσελίδα:

  Αυτή είναι η ιστοσελίδα του Δικτύου Υδατικού Αποτυπώματος από την έναρξή λειτουργίας του το 2008. Η ιστοσελίδα είχε αρχικά συσταθεί από τους prof Arjen Hoekstra και dr Ashok Κ. Chapagain στην UNESCO IHE  το 2004. Σήμερα η ιστοσελίδα φιλοξενείται και συντηρείται από το Πανεπιστήμιο του TwenteΟλλανδία. 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου