Δευτέρα, 15 Απριλίου 2013

Κλιματική αλλαγή και ενέργεια: σε δημόσια διαβούλευση οι στόχοι για μετά το 2020

Η ΕΕ έχει ήδη θέσει στόχους για το 2020 σχετικά με το κλίμα και την ενέργεια , όπως η μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου, η μείωση της κατανάλωσης ενέργειας και η περαιτέρω ανάπτυξη των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.
Αλλά για να διατηρηθεί η δυναμική και μετά το 2020, πρέπει να ξεκινήσουμε από τώρα τον προβληματισμό και τις διαβουλεύσεις για το αύριο. Ο έγκαιρος σχεδιασμός θα ενθαρρύνει την πραγματοποίηση επενδύσεων σε νέες υποδομές και θα τονώσει την καινοτομία σε τεχνολογίες χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα.

Η Επιτροπή ξεκινά αυτή τη διαδικασία μέσω μιας διαδικτυακής δημόσιας διαβούλευσης , η οποία θα λήξει στις 2 Ιουλίου.
Καλείστε να διατυπώσετε τις απόψεις σας για τα παρακάτω:
*τι είδους (και επιπέδου) κλιματικοί και ενεργειακοί στόχοι θα πρέπει να τεθούν για το 2030;
*πώς μπορεί να εκπονηθεί ένα ισορροπημένο σχέδιο που να λαμβάνει υπόψη τις ιδιαίτερες ενεργειακές ανάγκες και τους ενεργειακούς πόρους κάθε κράτους μέλους της ΕΕ;
*πώς μπορεί η ενεργειακή στρατηγική της ΕΕ να συμβάλει στη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της οικονομίας της;
Οι απόψεις σας θα τροφοδοτήσουν τις προτάσεις της στρατηγικής για το κλίμα και την ενέργεια μέχρι το 2030, τις οποίες θα παρουσιάσει η Επιτροπή έως το τέλος του έτους.
Οι προτάσεις θα στοχεύουν στη βελτίωση της σημερινής στρατηγικής, αφού συνυπολογιστούν οι αλλαγές που σημειώνονται στο ενεργειακό μείγμα της ΕΕ, στην οικονομική κατάσταση και στις νέες τεχνολογίες.
Οι στόχοι ωστόσο παραμένουν οι ίδιοι: μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου, εξασφάλιση του ενεργειακού εφοδιασμού της ΕΕ και τόνωση της οικονομικής ανάπτυξης, της ανταγωνιστικότητας και της απασχόλησης.
Στο πλαίσιο πάντα της στρατηγικής της για μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου, η Επιτροπή ζητά τη γνώμη σας για τους τρόπους ενθάρρυνσης της ανάπτυξης τεχνολογιών δέσμευσης και αποθήκευσης του CO2.
Οι δεσμευτικοί στόχοι για ανανεώσιμες πηγές δημιουργούν ανάπτυξη
Σύμφωνα με την έκθεση προόδου στον τομέα των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στην ΕΕ, η σημερινή πολιτική που περιέχει δεσμευτικούς στόχους έχει οδηγήσει σε μεγάλη ανάπτυξη του συγκεκριμένου τομέα.
Πιστεύεται ότι περισσότερα νοικοκυριά και επιχειρήσεις θα στραφούν στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας αν μειωθούν οι σχετικές γραφειοκρατικές διατυπώσεις, αν ενσωματωθούν περισσότερο οι ενέργειες αυτές στην ενεργειακή αγορά και εφόσον ισχύσουν σαφέστερα και σταθερότερα προγράμματα επιδοτήσεων.

Πηγή: www.econews.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου