Δευτέρα 9 Δεκεμβρίου 2013

Τ.Ε.Ι. Καβάλας - Χρήση σύγχρονων εργαλείων για Διαχείριση φυσικών καταστροφών

Ολοκληρώθηκε επιτυχώς από την Geosystems Hellas το έργο με τίτλο «Προμήθεια εξοπλισμού και λογισμικού για τη δημιουργία διαδικτυακού συστήματος διαχείρισης περιεχομένου» στο πλαίσιο της Πράξης «ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΜΒΑΘΥΝΣΗ ΣΤΙΣ ΦΥΣΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΣ ΥΠΟ ΤΟ ΠΡΙΣΜΑ ΤΩΝ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ», με φορέα Λειτουργίας το Τ.Ε.Ι. Καβάλας.
Σκοπός του Έργου είναι η ανάπτυξη καινοτομικών τεχνολογικών δράσεων με εφαρμογή στην εκπαιδευτική διαδικασία. Ειδικότερα, έγινε ανάπτυξη μεθόδων  που στηρίζονται σε ψηφιακές τεχνικές και υποδομές και μέσω των οποίων παρέχεται διδασκαλική διαδικασία αλλά και ενημέρωση στο σύνολο της ενότητας «Φυσικές καταστροφές».

Μέσω της υλοποίησης του παρόντος Έργου, ο φορέας Λειτουργίας έχει πλέον την δυνατότητα εκμετάλευσης των ακόλουθων πράξεων:
  • Δημιουργία ψηφιακού υλικού και αντίστοιχων ψηφιακών μαθημάτων σε θέματα εντοπισμού, πρόληψης και διαχείρισης φυσικών καταστροφών με έμφαση σε πλημμύρες, δασικές πυρκαϊές (διδασκαλική διαδικασία).
  • Δημιουργία εφαρμογών που επιτρέπουν την διαδικτυακή εκπαίδευση των φοιτητών (προπτυχιακών και μεταπτυχιακών) σε θέματα αντιμετώπισης φυσικών καταστροφών τοπικού χαρακτήρα (case studies). Οι εφαρμογές αυτές περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων την δημιουργία μοντέλων εντοπισμού και εκτίμησης κινδύνων (με την βοήθεια συλλογής in situ πληροφοριών σε real time συνθήκες) και την δημιουργία “behavior codes” για αποτελεσματική διαχείριση και προστασία από τους κινδύνους κάθε είδους φυσικών καταστροφών (Διδασκαλική διαδικασία).
  • Σύνταξη ψηφιακού Άτλαντα φυσικών καταστροφών, ο οποίος περιλαμβάνει τα σημαντικότερα σχετικά θέματα με αναφορές από όλο τον κόσμο, ενώ έμφαση θα δίνεται στον Ελλαδικό χώρο, για τον οποίον δημιουργήθηκε ηλεκτρονικό μητρώο πυρκαϊών, πλημμυρών και σεισμών.(Διαδικασία ενημέρωσης-πληροφόρησης).
Για την επιτυχή υλοποίηση του Έργου, χρησιμοποιήθηκε η λύση ERDAS Apollo Professional το οποίο λειτουργεί ως βάση δημιουργίας και διαχείρισης ενός ενιαίου καταλόγου δεδομένων καθώς και ως πλατφόρμα εύρεσης, οπτικοποίησης και απομακρυσμένης διαχείρισης γεωγραφικής και όχι μόνο πληροφορίας μέσω του διαδικτύου. Το ERDAS Apollo Professional είναι βασισμένο σε υπηρεσιοστραφή αρχιτεκτονική (Service Oriented Architecture-SOA) καθώς και σε ανοιχτά ευρέως διαδεδομένα πρότυπα, γεγονός το οποίο εξασφαλίζει την απαραίτητα διασυνδεσιμότητα με τρίτα συστήματα και εφαρμογές και διασφαλίζει οποιαδήποτε μελλοντική επέκταση του συστήματος.
Διαβάστε εδώ το άρθρο όπως δημοσιεύτηκε στην ιστοσελίδα της Intergraph.

http://www.geosystems-hellas.gr/index.php/latestnews/198-project-teikavalas

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου