Τετάρτη, 4 Φεβρουαρίου 2015

Οι δυνατότητες χρηματοδότησης για ερευνητικά έργα στην Ενέργεια και το Περιβάλλον στον Ορίζοντα 2020 σε ημερίδα στο ΕΙΕ

Οι νέες προκηρύξεις και οι δυνατότητες χρηματοδότησης των ελληνικών ερευνητικών ομάδων στους τομείς Ενέργειας και Περιβάλλοντος του προγράμματος "Ορίζοντας 2020" της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (ΕΕ), παρουσιάστηκαν σε ενημερωτική ημερίδα που πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα (Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών) στις 12 Ιανουαρίου 2015. Η ημερίδα, στην οποία συμμετείχαν περισσότερα από 280 άτομα, διοργανώθηκε από το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ) και το Δίκτυο Πράξη, Εθνικά Σημεία Επαφής για τον Ορίζοντα 2020, με την υποστήριξη της ΕΕ και της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Τεχνολογίας (ΓΓΕΤ). Στην εκδήλωση παρουσιάστηκε και πρόσφατη μελέτη του ΕΚΤ με στατιστικά στοιχεία και δείκτες για την ελληνική συμμετοχή στο πρόγραμμα "Ενέργεια" την περίοδο 2007-2013.

Στόχος της εκδήλωσης ήταν η παρουσίαση των δυνατοτήτων χρηματοδότησης για τους τομείς της Ενέργειας και του Περιβάλλοντος μέσω του προγράμματος "Ορίζοντας 2020", καθώς και μέσω των εθνικών προγραμμάτων που θα προκηρυχθούν από τη ΓΓΕΤ στο πλαίσιο της στρατηγικής έξυπνης εξειδίκευσης (RIS3). Με το πρόγραμμα "Ορίζοντας 2020", που αποτελεί το χρηματοδοτικό πλαίσιο της ΕΕ για την Έρευνα και την Καινοτομία κατά την περίοδο 2014-2020, η ΕΕ θα επενδύσει περαιτέρω στην Έρευνα και την Καινοτομία στον τομέα της Ενέργειας και του Περιβάλλοντος, υποστηρίζοντας σχετικές δράσεις που προωθούν την ανάπτυξη στους τομείς της επιστήμης, της βιομηχανίας και των κοινωνικών προκλήσεων.

Εκπρόσωποι της Ευρωπαϊκής Επιτροπής παρουσίασαν τα προγράμματα "Ασφαλής, Καθαρή και Αποδοτική Ενέργεια" και "Κλιματική δράση, Περιβάλλον, Αποδοτικότητα των πόρων και των πρώτων υλών" και τις προκηρύξεις του έτους 2015, στο πρόγραμμα "Ορίζοντας 2020". Ιδιαίτερη αναφορά δόθηκε στους στόχους που τέθηκαν έως το 2030 κατά τη σύνοδο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου για το Κλίμα και την Ενέργεια που έλαβε χώρα τον Οκτώβριο 2014 και αφορούν στη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου (>40%), στην παραγωγή ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές (>27%) και στην αύξηση της ενεργειακής αποδοτικότητας (>27%).
Οι Εθνικοί Εκπρόσωποι των δυο προγραμμάτων παρουσίασαν τις θέσεις της Ελλάδας για τα συγκεκριμένα προγράμματα. Ο κ. Σωτήριος Καρέλλας, Επικ. Καθηγητής ΕΜΠ και Εμπειρογνώμονας για το πρόγραμμα εργασίας "Ασφαλής, Καθαρή και Αποδοτική Ενέργεια", αναφέρθηκε εκτενώς στα πρώτα στατιστικά στοιχεία από τη συμμετοχή της Ελλάδας στις προκηρύξεις του συγκεκριμένου προγράμματος. Πιο συγκεκριμένα, το 2,08% της συνολικής χρηματοδότησης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής απορροφήθηκε από την Ελλάδα, με το μεγαλύτερο ποσοστό να αντιστοιχεί σε έργα που αφορούν τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας (Low Carbon Energy - LCE 04,07,08,10,14,18) και την ενεργειακή αποδοτικότητα (Energy Efficiency - EE 11,12,13).
Αξίζει να σημειωθεί ότι όσον αφορά στο εξαιρετικά ανταγωνιστικό πρόγραμμα SME Instrument -το οποίο απευθύνεται αποκλειστικά σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις- η μία από τις δύο πρώτες ελληνικές προτάσεις που χρηματοδοτήθηκαν στη φάση 1 δραστηριοποιείται στον τομέα της ενέργειας.
Εκπρόσωποι της ΓΓΕΤ και συγκεκριμένα οι συντονιστές από τις τεχνολογικές πλατφόρμες της ΓΓΕΤ για την ενέργεια και το περιβάλλον παρουσίασαν τους επιμέρους τομείς προτεραιότητας και τη στρατηγική χρηματοδότησης αυτών των τομέων (RIS3). Η στρατηγική θα υποβληθεί για έγκριση στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή τον Μάρτιο του 2015. Επίσης, το Δίκτυο Πράξη παρουσίασε στατιστικά στοιχεία για την ελληνική συμμετοχή στο τομέα "Περιβάλλον" του 7ου Προγράμματος Πλαίσιο, καθώς και τις υπηρεσίες που παρέχει ως Εθνικό Σημείο Επαφής και ως συντονιστής του Enterprise Europe Network-Hellas.
Το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης παρουσίασε στατιστικά στοιχεία για την ελληνική συμμετοχή στο πρόγραμμα "Ενέργεια" του 7ου Προγράμματος Πλαίσιο για την περίοδο 2007-2013, όπως προκύπτουν από τις σχετικές εκδόσεις και τις βιβλιομετρικές μελέτες του οργανισμού, καθώς και από τις δράσεις του ως Εθνικό Σημείο Επαφής και συντονιστής του Enterprise Europe Network-Hellas. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα πρόσφατης μελέτης του ΕΚΤ (http://metrics.ekt.gr/el/node/118), για τις προτάσεις που υποβλήθηκαν με ελληνική συμμετοχή το διάστημα 2007-2013, το μέσο ποσοστό επιτυχίας διαμορφώνεται στο 17%. Οι ελληνικοί οργανισμοί συμμετείχαν κυρίως στα πεδία "παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές" και "παραγωγή ανανεώσιμων καυσίμων". Ο συνολικός προϋπολογισμός των ελληνικών οργανισμών που συμμετέχουν στα 69 έργα στα οποία καταγράφεται ελληνική συμμετοχή είναι 60,65 εκατ. ευρώ και η κοινοτική χρηματοδότηση 38,62 εκατ. ευρώ, ποσό που αντιστοιχεί στο 2,5% της συνολικής χρηματοδότησης της ΕΕ. Με βάση την απορρόφηση της κοινοτικής χρηματοδότησης το ποσοστό επιτυχίας της Ελλάδας, που υπολογίζεται ως η χρηματοδότηση που εγκρίθηκε ανά χώρα σε σχέση με την αιτούμενη χρηματοδότηση των προτάσεων, διαμορφώνεται στο 19,1% και βρίσκεται στη 18η θέση στο σύνολο των 28 κρατών-μελών της ΕΕ.
Σημειώνεται ότι το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης λειτουργεί ως Εθνικό Σημείο Επαφής για το πρόγραμμα "Ασφαλής, καθαρή και αποδοτική Ενέργεια" στον Ορίζοντα 2020 που είναι το νέο χρηματοδοτικό πλαίσιο για την έρευνα και καινοτομία στην ΕΕ την περίοδο 2014-2020. Το EKT υποστηρίζει την ελληνική ακαδημαϊκή, ερευνητική και επιχειρηματική κοινότητα για τη συμμετοχή της στον Ορίζοντα 2020. Καλύπτοντας όλα τα στάδια των ερευνητικών έργων, από την προετοιμασία της πρότασης έως την υλοποίηση και την αξιοποίηση των ερευνητικών αποτελεσμάτων, οι υπηρεσίες του ΕΚΤ περιλαμβάνουν: Πληροφόρηση και Συμβουλευτικές Υπηρεσίες, Λειτουργία Γραφείου Υποστήριξης, Ανάπτυξη και Διακίνηση ενημερωτικού υλικού, Διοργάνωση εκδηλώσεων και σεμιναρίων, Εξεύρεση συνεργατών για την συγκρότηση κοινοπραξιών και την από κοινού υποβολή προτάσεων, Καταγραφή της εθνικής συμμετοχής και έκδοση στατιστικών στοιχείων και δεικτών απόδοσης.
Τα βίντεο και οι παρουσιάσεις των ομιλητών διατίθενται στην ιστοσελίδα της εκδήλωσης.
www.ekt.gr, με πληροφορίες από Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου