Παρασκευή, 30 Μαΐου 2014

Διαβούλευση του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης περιόδου 2014 - 2020 (ΠΕΠ ΑΜΘ 2014 - 2020)

Στο πλαίσιο της διαδικασίας διαβούλευσης του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης περιόδου 2014 – 2020 (ΠΕΠ ΑΜΘ 2014 –2020) αναρτάται για δημόσια διαβούλευση σχέδιο του ΠΕΠ ΑΜΘ όπως έχει διαμορφωθεί μέχρι σήμερα και παρακαλούμε για την αποστολή, μέχρι την Πέμπτη 12-06-2014 των παρατηρήσεών σας και των προτάσεών σας.
Η διαβούλευση γίνεται με εισαγωγή σχολίων και ανάρτηση αρχείων στην ιστοσελίδα της Ενδιάμεσης Διαχειριστική Αρχής Π-ΑΜΘ
Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή
Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης
Ηροδότου 28, 691 00 Κομοτηνή
Τηλ.: 25313 52300- Fax: 25310 81601
http://www.eydamth.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου