Ποσό που ανέρχεται στα 500 εκατ. ευρώ θα χορηγήσει η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης (ΕΤΑΑ) στην Κροατία, στη Σερβία και στη ΒοσνίαΕρζεγοβίνη που επλήγησαν πρόσφατα από καταστροφικές πλημμύρες.
«Η ΕΤΑΑ επεκτείνει έως και 500 εκ. ευρώ το δανεισμό σε τράπεζες-εταίρους για την ενίσχυση των μακροπρόθεσμων πιστώσεων προς επιχειρήσεις και ιδιώτες δανειολήπτες στα Δυτικά Βαλκάνια και την Κροατία» αναφέρεται σε ανακοίνωση του χρηματοπιστωτικού ιδρύματος.
Τα κεφάλαια διασφαλίστηκαν στο πλαίσιο του 4ου Χρηματοδοτικού Πλαισίου για τα Δυτικά Βαλκάνια και την Κροατία (WBFF IV), το οποίο σχεδιάστηκε για να καλυφθούν ενδεχόμενες ανάγκες πρόσθετης χρηματοδότησης λόγω των πλημμυρών στη Βοσνία – Ερζεγοβίνη, στη Σερβία και στην Κροατία, αναφέρεται στην ανακοίνωση.
Η Ευρωπαϊκή Ένωση, η Παγκόσμια Τράπεζα και ο ΟΗΕ συνεργάζονται με τις αρχές των χωρών που επλήγησαν, ώστε τις επόμενες εβδομάδες να ετοιμαστεί έκθεση αποτίμησης των ζημιών.
Το 4ο Χρηματοδοτικό Πλαίσιο για τα Δυτικά Βαλκάνια και την Κροατία θα διασφαλίσει πιστωτικές γραμμές, όπως και κεφάλαια, υβριδικά μέσα και εγγυήσεις στις τοπικές τράπεζες και σε μη πιστωτικούς οικονομικούς θεσμούς στην Αλβανία, στη Βοσνία – Ερζεγοβίνη, στην Κροατία και στην ΠΓΔΜ, στο Κόσοβο, στο Μαυροβούνιο και στη Σερβία για δανεισμό μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων και ιδιωτών.