Δευτέρα, 16 Ιουνίου 2014

Δίκτυο ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ SOS - Προκήρυξη Θέσεων Εργασίας

Η περιβαλλοντική μη κυβερνητική οργάνωση Δίκτυο ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ SOS προκηρύσσει 2 θέσεις πλήρους απασχόλησης:

1. Συνεργάτη Υδατικών Πόρων διάρκειας ενός έτους με δυνατότητα ανανέωσης. Ο/Η συνεργάτης/ιδα θα απασχοληθεί σε θέματα πολιτικών, δράσεων και πληροφόρησης σχετικά με τη διαχείριση και την προστασία των υδατικών πόρων, καθώς και την προώθηση της εξοικονόμησης νερού και των μη συμβατικών υδατικών πόρων.

2. Υπεύθυνου Εξεύρεσης Πόρων & Διοργάνωσης Εκστρατειών. Ο/Η Yπεύθυνος/η θα συμμετάσχει σε όλα τα στάδια ανάπτυξης και δικτύωσης της οργάνωσης. Ιδιαιτέρως θα ειδικεύεται στην έρευνα και εξεύρεση νέων πηγών εισροής πόρων, στη συνεργασία με ιδιωτικές επιχειρήσεις, ιδρύματα και λοιπούς χρηματοδοτικούς φορείς, στην ανάπτυξη νέων «προϊόντων» προβολής και ενίσχυσης της οργάνωσης, στην υποβολή και υλοποίηση χορηγικών προτάσεων και προγραμμάτων, στη διοργάνωση επικοινωνιακών εκδηλώσεων και εκστρατειών. Θα αναφέρεται στη διεύθυνση της οργάνωσης.

Δείτε αναλυτικότερες πληροφορίες στις επισυναπτόμενες προκηρύξεις.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου